Scientific Working Groups

For the purpose of optimizing HUBS’ scientific output, the following Scientific Working Groups (SWGs) have been formed.

Colleagues who are interested in joining a SWG are encouraged to contact the chair(s) of the SWG directly. All are welcome!


SWG

Chair *

Contact

White Paper

IGM and CGM

Taotao Fang, XMU
Daniel Wang, UMass

fangt@xmu.edu.cn
wqd@astro.umass.edu

TBA

Feedback

Feng Yuan, SHAO
Fulai Guo, SHAO

fyuan@shao.ac.cn
fulai@shao.ac.cn

TBA

Groups and Clusters

Haiguang Xu, SJTU

hgxu@sjtu.edu.cn

TBA

Multi-phase Gaseous Halo of the Milky Way

Yong Zheng, UCB
Jiangtao Li, UMich

yongzheng@berkeley.edu
jiangtal@umich.edu

TBA

Star-forming Regions and Interstellar Medium

Hui Li, Columbia
Dandan Xu, THU

li.hui@columbia.edu
dandanxu@tsinghua.edu.cn

TBA

Simulation and Theory

Xi Kang, ZJU
Houjun Mo, UMass

kangxi@zju.edu.cn
hjmo@astro.umass.edu

TBA

High-resolution X-ray Spectroscopy

Guiyun Liang, NAOC
Junjie Mao, Hiroshima

gyliang@bao.ac.cn
jmao2018@hiroshima-u.ac.jp

TBA

Supernova Remnants

Yang Chen, NJU

yangochen@sina.com

TBA

Active Galactic Nuclei

Yongquan Xue, USTC

xuey@ustc.edu.cn

TBA

Diffuse X-ray Background

Li Ji, PMO

ji@pmo.ac.cn

TBA

Stars and Compact Objects

Renxin Xu, PKU
Xiaojie Xu, NJU

r.x.xu@pku.edu.cn
xuxj@nju.edu.cn

TBA


* Click the names of the chairs for more infomation.